ABOUT

Sasa Rental

For Sasarental the service does not end with listing properties. We can also visit any property, on your behalf, that you are interested in, we can video call at that moment or make a video for you.If you give us an address we can check who the owner from the property is and give you this information, for you to cross check.We agree to a consultation fee for any rental or property service that you would like.

Voor Sasarental houdt de service niet op bij het aanbieden van woningen. Ook kunnen wij namens u elk pand bezichtigen waarin u geïnteresseerd bent, wij kunnen op dat moment videobellen of een video voor u maken.
Als u ons een adres geeft, kunnen we controleren wie de eigenaar van het onroerend goed is en u deze informatie geven, zodat u dit kunt controleren.We komen een adviesprijs overeen voor elke huur- of vastgoedservice die u wenst.

Get Free Consultation